Gizlilik Politikası

Kullanım Politikası Ve Kuralları.

Bu Kabul Edilebilir Kullanım Politikası, sohbet forumları, web sayfaları ve e-posta hizmetleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere EylulSohbet İnternet Geçişli Sohbet Ağı üzerindeki bilgisayarların ve sunucuların kullanımını yönetir. Bu kaynakların bir kullanıcısı olarak, bu belgeyi okumak ve anlamaktan siz sorumlusunuz. Bu belge, EylulSohbet kullanıcılarını, bilgisayar donanımı ve ağlarını ve sistem yöneticilerini korur.

EylulSohbet IRC ağına bağlantı bir ayrıcalıktır, bir hak değildir. EylulSohbet, önceden bir uyarıda bulunmadan ve herhangi bir sebep gösterme zorunluluğu olmaksızın, kendi ağına erişimi engelleme hakkını saklı tutar. Bir sebep sağlandığında, bu EylulSohbet’in takdirine bağlı olarak yapılır.

EylulSohbet, hizmet sağlayıcılarının ve gönüllü çalışanlarının bağışlarıyla mümkün kılınan, denetlenmeyen bir Sohbet sitesidir. EylulSohbet’e bağlanarak özel bir sistemde misafir olduğunuzu kabul etmiş olursunuz. Kullanım ayrıcalığınız herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle iptal edilebilir. Ayrıca, kullandığınız EylulSohbet tarafından tutulan herhangi bir veri üzerinde herhangi bir talebiniz olmadığını kabul etmektesiniz.

EylulSohbet, hizmetleri aracılığıyla iletilen içeriği kontrol etmez/izlemez ve bu itibarla, bu tür içeriğin doğruluğunu, bütünlüğünü veya kalitesini garanti etmez. EylulSohbet’i kullanarak saldırgan, uygunsuz veya sakıncalı içeriğe maruz kalabileceğinizi anlıyorsunuz. EylulSohbet, herhangi bir içerikteki hatalar veya eksiklikler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerikten veya yayınlanan herhangi bir içeriğin kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. , e-posta ile gönderilir, iletilir veya EylulSohbet aracılığıyla başka bir şekilde kullanıma sunulur.

EylulSohbet, bu V3’yi ve herhangi bir hizmet şart ve koşullarını herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Ancak, mümkünse bu tür değişikliklerden en az 10 gün önce admin@eylulsohbet.net posta listesine bir bildirim gönderilecektir. Bildirim gönderildiğinde verilmiş sayılır.

EylulSohbet sürekli güncenlenir ve gözden geçirilmektedir. Kullanıcılarımızdan ve deneyimli personelden gelen yorumları dikkate alıyoruz. Bu belgeyi zaman zaman değiştireceğiz. Herhangi bir EylulSohbet kaynağını/hizmetini kullandığınız zaman yürürlükte olan V3’ye ve daha sonra yürürlüğe girecek olan V3’nin her revizyonuna tabisiniz. EylulSohbet V3’nin bu sürümü, önceki tüm sürümlerin yerine geçer.

V3’nin oluşumu, inşası ve performansı Kaliforniya yasalarına uygun olarak yorumlanacaktır. V3’nin herhangi bir hükmü geçersiz veya uygulanamaz tutulursa, V3’nin geri kalanı yine de tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır. Herhangi bir hüküm belirli koşullara göre geçersiz veya uygulanamaz bulunursa, yine de diğer tüm durumlarda tam olarak yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

Haklar ve sorumluluklar

Bu ağ, kaynaklara yerel olarak erişimin yanı sıra dünya çapındaki diğer kullanıcılarla iletişim kurma yeteneği sağlayabilir. Bu tür açık erişim bir ayrıcalıktır ve bireysel kullanıcıların sorumlu davranmasını gerektirir. Kullanıcılar, diğer kullanıcıların haklarına saygı göstermeli, sistemlerin ve ilgili fiziksel kaynakların bütünlüğüne saygı göstermeli ve ilgili tüm yasa, yönetmelik ve sözleşme yükümlülüklerine uymalıdır. Elektronik bilgiler geçici olduğundan ve kolayca yeniden üretildiğinden, kullanıcılar yazılım lisans sözleşmelerine ve telif hakkı yasalarına sıkı sıkıya bağlı kalarak başkalarının çalışmalarını kabul etmeye ve saygı duymaya özen göstermelidir. EylulSohbet, kanunlarını uygulama çabalarında, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş herhangi bir kanun uygulayıcı kurumla açık ve tam olarak işbirliği yapacaktır.

EylulSohbet’i kullanarak, EylulSohbet’i, kaynak sağlayıcılarını, memurlarını, operatörlerini, idarecilerini ve diğer temsilcilerini her türlü iddia, maliyet, harcama, hüküm, dava nedeni, avukatlık ücretleri, dava ve mahkeme masraflarına karşı tazmin etmeyi ve zararsız tutmayı kabul etmektesiniz, abonenin EylulSohbet hizmetlerini herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak veya herhangi bir eylem veya ihmal sonucu kullanımından kaynaklanan.

(1) herhangi bir EylulSohbet hizmetini kullanımınız, (2) terminalinizi, kişisel bilgisayarınızı veya diğer iletişim araçlarını bağladığınız iletişim araçlarıyla ilgili tüm yasa, tüzük, kural ve yönetmelikleri bilmekten ve bunlara uymaktan yalnızca siz sorumlusunuz. EylulSohbet hizmetlerine veya EylulSohbet tarafından sağlanan veya EylulSohbet tarafından sağlanan herhangi bir hizmete ve (3) Günün Mesajında ​​(/motd) belirtildiği veya atıfta bulunulan şekilde bağlandığınız yerel EylulSohbet sunucusu.

Burada verilen haklarınız sizden başkası tarafından devredilemez, devredilemez, paylaşılamaz, satılamaz veya kullanılamaz.

EylulSohbet, nickinizin/kanalınızın kaydı sizin veya EylulSohbet tarafından sonlandırıldığında, bir EylulSohbet görevlisi tarafından veya EylulSohbet himayesi altında işletilen herhangi bir veri tabanında saklanan TÜM veri dosyalarını veya diğer bilgileri silme hakkına sahiptir.

EylulSohbet tarafından, EylulSohbet’in sahip olduğu veya onun himayesi altında işletilen bilgisayar sistemlerinde veya EylulSohbet tarafından sağlanan diğer hizmetler aracılığıyla, bunlarla bağlantılı olarak veya bu sistemlerde yer alan herhangi bir bilgi, hizmet veya ürünle ilgili olarak EylulSohbet tarafından herhangi bir garanti verilmemektedir. EylulSohbet, (i) bilgilerin, ürünlerin veya hizmetlerin mevcudiyeti, doğruluğu veya içeriği ile ilgili herhangi bir garanti; ve (ii) satılabilirlik veya belirli bir amaca uygunluk garantileri.

EylulSohbet, herhangi bir performans hatası, hata, ihmal, kesinti, elektrik dalgalanması veya hasar veya girişim, silme, kusur, çalıştırma veya iletimde gecikme, iletişim hattı arızasından kaynaklanan veya iddia edilen hasarlardan sorumlu olmayacaktır.

EylulSohbet’in hiçbir temsilcisi, yetkilisi veya temsilcisi, EylulSohbet tarafından sağlanan hizmetlere ilişkin herhangi bir onay, beyan veya garantiye EylulSohbet’i bağlama yetkisine sahip değildir.

İcra

Bu politikanın küçük ihlalleri, örneğin birden fazla istemcinin bağlanması veya taşma gibi kaza sonucu meydana geldiğinde, genellikle bir şebeke operatörü tarafından gayri resmi olarak çözülür ve şebekeden geçici olarak çıkarılmasıyla (/öldürülmesiyle) veya elektronik posta veya çevrimiçi tartışma yoluyla ele alınmasıyla sonuçlanabilir. ve eğitim.

Tekrarlanan küçük ihlaller veya daha ciddi olan suistimaller, ağ erişim ayrıcalıklarının (k-hattı) geçici veya kalıcı olarak kaybolmasına veya bu ayrıcalıkların değiştirilmesine neden olabilir. Daha ciddi ihlaller arasında nickserv/chanserv hesaplarının yetkisiz kullanımı, parolaları veya verileri çalma girişimleri, tekrarlanan taciz veya tehditkar davranışlar yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir. Ek olarak, suçlunun hizmet sağlayıcısı büyük olasılıkla bilgilendirilecektir.

Taciz, yukarıda bahsedildiği gibi, bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdakileri içerecektir:

Bir kullanıcıyla, durumla başa çıkmak için makul olarak beklenen yeteneğinin ötesinde tekrarlanan istenmeyen iletişim (örn. /ignore & /silence).


Ağ kaynaklarının herkese açık olarak (bir kanalın dışından görüntülenebilir; örneğin bir /konuda) herhangi bir kişiyi kızdırmak, karalamak veya küçük düşürmek için kullanılması.


Bir kişinin özel/ayrıcalıklı kimliğini ve/veya finansal bilgilerini rızası olmadan iletmek. Örnekler: Gerçek Ad, Telefon Numarası, Adres, Sosyal Güvenlik Numarası, Banka Hesap Numaraları, Kredi Kartı Numaraları vb…
[Not: Yukarıda ayrıntıları verilen tacizi kolaylaştırmak için yapılandırılmış kanallar kapatılabilir.]


Bir “k-line” aldığında, kullanıcı artık EylulSohbet sistemlerine erişim yetkisinin olmadığı konusunda uyarılır. Kısıtlamayı aşmaya yönelik herhangi bir girişim, izinsiz giriş olarak kabul edilecek ve hukuk kovuşturmasına tabi olacaktır. Kullanıcının, kısıtlamanın kaldırılmasını kolaylaştırmak ve sistemi tekrar kullanma yetkisine sahip olması için admin@eylulsohbet.net ile e-posta yoluyla iletişime geçmesi talimatı verilir.

EylulSohbet, tüm kişilerin hizmetlerini ücretsiz ve denetlenmeyen bir şekilde kullanmasına izin vermeye çalışır. Ancak, EylulSohbet, bir bütün olarak topluluğa fayda sağlayacağını düşündüğünde, kullanıcıları kendi kararıyla kaldırma hakkını saklı tutar. Bunu başarmanın tüm bir ISS’ye erişimi kısıtlamayı gerektirdiği zamanlar vardır. EylulSohbet, sadece suç işleyen birey(ler)i izlemek ve kısıtlamak için etkilenen ISP ile çalışmak için her türlü çabayı gösterecek ve bir kez daha ISP’nin normal kullanıcı tabanına erişime izin verecektir.

EylulSohbet’in V3’nin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamaması veya uygulamaması, bu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.


Bu Politikayı İhlal Eden Davranış

Tanım: EylulSohbet’in servislerinden (Nickserv, Chanserv, MemoServ vb.) herhangi biri ile ilgili bir “hesap”, seçilen rumuz ve/veya kanal bazında belirli bir kullanıcı için belirlenmiş, adı geçen servisler içindeki verilerdir. Bir “hesaba” erişim, tanınabilir bir kullanıcı adresiyle görünerek ve/veya uygun bir parola sağlayarak elde edilir. Bir hesap oluşturduğunuzda, kullanıcı hesabınızın/şifrenizin gizliliğinin tüm sorumluluğunu üstlenir. Sizin tarafınızdan fiilen veya açıkça yetkilendirilmiş olsun veya olmasın, hesabınızın tüm kullanımlarından siz sorumlusunuz.

Bu politikayı ihlal eden davranışlar aşağıdaki listede yer alan faaliyetleri içerir ancak bunlarla sınırlı değildir.

Bir nickserv/chanserv hesabına yetkisiz erişim.
Herhangi bir bilgisayar sistemine yetkisiz erişim sağlamak için EylulSohbet’i kullanmak.
Yetkisiz sunucuları ağa bağlama.
Veri koruma planlarını atlatmak veya güvenlik boşluklarını ortaya çıkarmak için yetkisiz girişimler. Bu, güvenlik boşluklarını belirlemek ve/veya kasıtlı olarak güvenli verilerin şifresini çözmek için tasarlanmış programlar oluşturmayı ve/veya çalıştırmayı içerir.
EylulSohbet’teki bilgisayarların, sunucuların veya işlemlerin normal çalışmasına müdahale edecek bir eylemi bilerek veya dikkatsizce yapmak.
Bir sunucuya veya ağa zarar verebilecek veya aşırı yük oluşturabilecek herhangi bir programı bilerek veya dikkatsizce çalıştırmak. Buna toplu davetler, toplu mesajlar ve sel botları ve klon robotlar olarak bilinen programlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir.
Otomatik bir istemcinin (bot, fserv, vb.) bir EylulSohbet sunucusuna o sunucunun yönetimi tarafından önceden yetkilendirilmeden bağlanması.
EylulSohbet yönetiminin önceden onayı olmaksızın finansal kazanç amacıyla bir ürünün reklamını yapmak veya satmak gibi ticari faaliyetler için EylulSohbet kaynaklarını kullanmak.
Elektronik bir iletişimde bir kullanıcı veya makinenin kimliğinin taklit edilmesi.
Kamuya açık bir kanalda, o kanalın operatörlerinin önceden izni olmadan müsade etmicek, açık saçık veya cinsel olarak taciz edici resimler veya metinler göstermek.
Bir kullanıcıyı “taşarak” taciz etme etkisi yaratan hızlı bir şekilde kasıtlı olarak materyali tekrarlamak veya iletmek.
Sahibinin açık rızası olmadan başka bir kullanıcının elektronik iletişimlerini izlemeye veya kurcalamaya çalışmak veya başka bir kullanıcının nickserv/chanserv/memoserv hesabının herhangi bir bölümünü okumak, kopyalamak, değiştirmek veya silmek.
Dosyaların transferini kolaylaştırmak için birincil amaç için bir kanal kullanmak.


Daha fazla bilgi

Bu belgede yer alan herhangi bir şey hakkında daha fazla bilgi için lütfen help@admin ile iletişime geçin veya çevrimiçiyken /join #operhelp’e katılın ve bir EylulSohbet yöneticisi tarafından sizinle iletişime geçilmesini isteyin.

                                                                                                                                                                                 By NoNe

EylulSohbet.Net

Sohbet siteleri internette ücretsiz chat yaparak, yeni insanlarla tanışıp mobil sohbet seçeneği ile arkadaşlıklar kurmanızı sağlar.

Sosyal Medya

Sizde hemen bizi takip edin!

© Copyright 2022 EylulSohbet.NET - Tüm hakları saklıdır.